O nas

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę powstało 23 sierpnia 2008 roku z inicjatywy osób zmagających się z łuszczycą od wielu lat. Prezesem stowarzyszenia jest Beata Lenart. Opiekunami medycznymi stowarzyszenia zostali prof. zw. dr hab. Eugeniusz Baran oraz dr n. med. Piotr Pluciński. Działalność stowarzyszenia oparta jest na założeniach statutowych. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz ich rodzin. W naszej pracy szczególny nacisk kładziemy na nagłaśnianie problemów, z którymi zmagają się na co dzień osoby chore oraz na pomoc i wsparcie psychologiczne gdyż mają one ogromny wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie osoby chorej. Staramy się wraz z innymi stowarzyszeniami chorych na łuszczycę w Polsce (w październiku 2009 roku powstała UNIA STOWARZYSZEŃ) uczestniczyć w pracach legislacyjnych mających na celu poprawę komfortu życia osób cierpiących na łuszczycę (dostęp do nowoczesnych metod leczenia, umieszczenie łuszczycy na liście chorób przewlekłych). Stowarzyszenie pragnie aktywnie współpracować z chorymi, środowiskiem medycznym oraz społeczeństwem. Wierzymy, że nasza działalność przyczyni się do poprawy jakości życia osób chorych i lepszego zrozumienia ze strony otoczenia. Chcemy obudzić w osobach zdrowych chęć pomocy i tolerancji, której brak odczuwamy w codziennym życiu. Środkiem do osiągnięcia tego celu mają być spotkania integracyjne, wykłady oraz grupy wsparcia.